Information for Finnish clients

KJK Capital – Client Information for Finnish clients

The following is targeted only to our Finnish clients. Non-Finnish clients should contact KJK Capital directly for client information.

Yhteystiedot ja valvontaviranomainen
KJK Capital Oy (Y-tunnus 2337289-4)
Kalevankatu 14, 00100 Helsinki
Puhelin +358 10 279 0050
Fax +358 10 279 0059
www.kjkcapital.com

KJK Capital Oy:n harjoittaa sijoituspalvelulain (747/27012) mukaista toimintaa ja valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328.

Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

KJK Capital Oy:n käyttämä sidonnaisasiamies KJK Invest Oy

KJK Capital Oy tarjoaa alla mainittuja sijoitus- ja oheispalveluja myös sijoituspalvelulain (747/27012) mukaisen sidonnaisasiamiehensä välityksellä. Sidonnaisasiamies voi:

  • vastaanottaa ja välittää KJK Capital Oy:n tarjoamiin sijoitus- ja oheispalveluihin liittyviä asiakkaiden ohjeita ja toimeksiantoja,
  • välittää KJK Capital Oy:n tarjoamia rahoitusvälineitä asiakkaille, ja
  • markkinoida KJK Capital Oy:n tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja

Tarkemmat tiedot sidonnaisasiamiehestä on saatavilla KJK Capital Oy:n ylläpitämästä julkisesta rekisteristä, joka on nähtävillä yhtiön toimipaikassa.